รองปลัดพม.ยืนยันเงินเยียวยาคนพิการ1000บาท3เดือนยังไม่ชัดเจน รอตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่งให้ครม.อีกครั้ง

รองปลัดพม.ยืนยันเงินเยียวยาคนพิการ1000บาท3เดือนยังไม่ชัดเจน รอตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่งให้ครม.อีกครั้ง

วันที่ 3 มิ.ย. 63 นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของกระทรวง พม.

ที่มา : รายการ “NBT ร่วมใจ สู้ภัยCOVID-19” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (2HD)