ยามวิกฤติพัฒนาพนักงานยามรุ่งเรืองขยายธุรกิจพบกับอบรมสอนจับเครื่องขัดพื้นเบื้องต้นไปถึงขั้นเทพ

ยามวิกฤติพัฒนาพนักงานยามรุ่งเรืองขยายธุรกิจพบกับอบรมสอนจับเครื่องขัดพื้นเบื้องต้นไปถึงขั้นเทพ