ยังจำกันได้ไหมจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ ยึดเงินคนพิการ 2000 ล้านบาท ถูกต้องแล้วหรือ!!! เสียงประชาชน 14 พค 2561 🙋🙋🙋