มีความหวัง!!กันที่กระทรวงศึกษาธิการอ.ปราโมช ชช.หน่อง

มีความหวัง!!กันที่กระทรวงศึกษาธิการอ.ปราโมช ชช.หน่อง

พี่นายน์ อ.ชูศักดิ์ สุชาติ
มาพูดคุยกันเรื่องการศึกษา
สำหรับคนพิการ ให้ก้าวหน้า