มีกิจกรมดีๆมาบอกครับ ☺😉เนื่อจากเกิดสถานการณ์ระบาดของ เชื้อโควิด 19

มีกิจกรมดีๆมาบอกครับ ☺😉เนื่อจากเกิดสถานการณ์ระบาดของ เชื้อโควิด 19

สมาคมฯให้คุณครูจัดการสอนทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom เพื่อสงเสริมความรู้และฝึกทักษะของน้องๆและได้ทำกิจกรรมช่วงที่ยังไม่เปิดภาคเรียนครับเ ริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มิ.ย .63 ถึงวันศุกร์ ที่ 12 มิ.ย.63 มีตรารางทำกิจกรรมดังต่อ✌☝👌

วันจันทร์ที่8 มิ.ย.63
เวลา 10.30 ถึง 10.40 น. นั่งสมาธิ ประกอบเพลง ดั่งดอกไม้บาน สอนโดย ครูดาวและครูโอม

เวลา 10.40 ถึง 11.05 ฝึกเต้นเพลง Likethat สอนโดย ครูดาว

เวลา 11.05 ถึง 11.30 น. เรียนรู้ตัวโน๊ตพื้นฐาน ฝึกร้องโน๊ตเพลงชวาและเพลงลอยกระทง สอนโดย ครูโอม

9 มิ.ย.63 เวลา 10.30 ถึง 10.40 น.
นั่งสมาธิประกอบเพลงดั่งดอกไม้บาน สอนโดย ครูหน่อย ครูบุ๋ม

10.40 ถึง 11.05 น. เรียนโยคะ
สอนโดย ครูหน่อย
11.05 ถึง 11.30 น. แอโรบิค สอนโดย ครูบุ๋ม

10 มิ.ย.63 เวลา 10.30 ถึง 10.40 น.
นั่งสมาธิประกอบเพลงดั่งดอกไม้บาน สอนโดย ครูดาว ครูโอม

10.40 ถึง 11.05 ทำหน้ากากผ้าจากถุงเท้าคู่ใหม่ สอนโดย ครูดาว

10.05 ถึง 11.30 น. สอนท่าออกกำลังกายจากการใช้ขวดน้ำ สอนโดย ครูโอม

11 มิ.ย. 63 เวลา 10.30 ถึง 10.40 น. นั่งสมาธิประกอบเพลงดั่งดอกไม้บาน สอนโดยครูหน่อย ครูบุ๋ม

10.40 ถึง 11.05 น. อ่านหนังสือ ฝึกเล่าเรื่องจากหนังสือ สอนโดย ครูหน่อย

11.05 ถึง 11.30 น. เรียนรู้เรื่องสีประจำวัน สอนโดย ครูบุ๋ม

12 มิ.ย.63 เวลา 10.30 ถึง 10.40 น. นั่งสมาธิดั่งดอกไม้บาน สอนโดยครูทุกท่าน

10.40 ถึง 11.30 น. เรียนอังกะลุง สอนโดย ครูโอมครูบุ๋ม