มาพูดคุยงานอบรมมาตรฐานแรงงานข้ามชาติ(แม่บ้านทำความสะอาด) จำนวน200คนร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

มาพูดคุยงานอบรมมาตรฐานแรงงานข้ามชาติ(แม่บ้านทำความสะอาด) จำนวน200คนร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

และบ.โอวาทเมดใครมีแรงงานทำความสะอาดเป็นแม่บ้านทำที่บ้านหรือที่ทำงานสนใจอบรมให้ฟรีพร้อมออกใบประกาศรับรองมาตรฐาน ลงชื่อได้เลย อบรมรุ่นแรก16สิงหาคมนี้