มาขอบคุณผู้บริหารของบริษัทจีโฟร์เอสที่เห็นความสำคัญของการการจ้างงานคนพิการเกือบ 200 คนให้กับคนพิการ

มาขอบคุณผู้บริหารของบริษัทจีโฟร์เอสที่เห็นความสำคัญของการการจ้างงานคนพิการเกือบ 200 คนให้กับคนพิการ

ทางสติปัญญา จะมีอะไรที่ยั่งยืน
กับการที่คนพิการมีรายได้
จากการมีงานทำประจำ

ชวนแม่ปุ้มน้องขมิ้น
ชวนแม่อุ้มน้องช่อแก้ว
ชวนพี่นายน์และพี่กุ้ง
มาพูดคุยเพื่อจะได้จ้างงาน
เพิ่มมากกว่าเดิม!!!!