ภาพเบื้องหลังการไปบ้านคนพิการติดเตียง นายชัยทัต แซ่อุ่ย

ภาพเบื้องหลังการไปบ้านคนพิการติดเตียง นายชัยทัต แซ่อุ่ย

ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคุณบุญสิตา สนธิยากุล
และคณะกรรมการชมรมฯ เป็นตัวแทนสมาคม ผปค.คนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

*นำรายได้จากการบริจาค งานมินิคอนเสิร์ตที่ร้าน ป้อม AutoBahn&Cusine และงานRun for friend2019
เข้ามอบสิ่งของ ให้กับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา ติดเตียง 3 ราย
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
*ในการนี้ มีคณะกรรมการชมรมฯ ประธานชุมชนฯ เจ้าหน้าที่จิตอาสา ร่วมให้เกียรติเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นสักขีพยาน…
วันที่..29.. พฤศจิกายน 2562 .

วรรณพร ณ สงขลา
เลขานุการฯรายงาน