พูดคุยโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563

พูดคุยโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคัดเลือกผู้มีความสามารถแต่ละภาค (ออดิชั่น) ภาคกลางและภาคตะวันออก