พี่แข – รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น พี่แขเป็นลูกครึ่ง ไทย-เซเนกัล รัศมีแขมีผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักมากที่สุด คือ Club Friday To Be Continued ตอน เพื่อนรัก เพื่อนร้าย และเป็นพิธีกรรายการต่างๆมากมาย

พี่แข – รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น พี่แขเป็นลูกครึ่ง ไทย-เซเนกัล รัศมีแขมีผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักมากที่สุด คือ Club Friday To Be Continued ตอน เพื่อนรัก เพื่อนร้าย และเป็นพิธีกรรายการต่างๆมากมาย

วันนี้มาให้กำลังใจน้องๆคนพิเศษสำหรับวันแสดงความสามารถที่ใกล้วันแสดงศักยภาพเข้ามาทุกที กับโครงการเพิ่มศักยภาพ พัฒนา และปรับบุคลิกภาพดาวน์ซินโดรม ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคมนี้ ที่ Central World

จัดโดย
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยร่วมกับคุณปุย – สุรชัย แสงสุวรรณ ช่างภาพมือหนึ่งของเมืองไทย

สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์