พี่น้องคนพิการทุกประเภทฟังคำตอบชัดๆ จากตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ผลพวงจาก ผู้นำคนพิการทุกกลุ่ม ที่ไปทำเนียบในวันนี้ นายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คาดหวังไว้ ซึ่งประสบความสำเร็จน่าพอใจ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนผลักดัน

พี่น้องคนพิการทุกประเภทฟังคำตอบชัดๆ จากตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ผลพวงจาก ผู้นำคนพิการทุกกลุ่ม ที่ไปทำเนียบในวันนี้ นายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คาดหวังไว้ ซึ่งประสบความสำเร็จน่าพอใจ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนผลักดัน