พี่นายน์สาธิตการทำอาหารที่ซุ้มกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พี่นายน์สาธิตการทำอาหารที่ซุ้มกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

บริเวณท้องสนามหลวง ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”
ระหว่างวันที่ 28 – 31กรกฎาคม 2563เวลา10.00 – 18.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง