พี่นายน์มาเกณฑ์ทหารแบบ New Normal ที่มีนบุรี ต้องผ่านการตรวจ โควิด-19 สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง