พิธีเปิด การฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่

พิธีเปิด การฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่

ขนมไทย และการทำเครื่องจกแต่งเบเกอรี่ โดยท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิทยาลัย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร