พิธีมอบเก้าอี้วีลแชร์ให้กับสมาชิกชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจันทบุรีที่มีความเดือดร้อนโดยมีธันญ่าอาร์สยามและอ๊อฟศุภณัฐช่วยส่งมอบที่งานสายใยรักพัทยา

พิธีมอบเก้าอี้วีลแชร์ให้กับสมาชิกชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจันทบุรีที่มีความเดือดร้อนโดยมีธันญ่าอาร์สยามและอ๊อฟศุภณัฐช่วยส่งมอบที่งานสายใยรักพัทยา