พิธีปิดโครงการอบรม พัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ขนมไทยและการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่

พิธีปิดโครงการอบรม พัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ขนมไทยและการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่