พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ด้านคนพิการ โดยเชิญ สำนักงบประมาณ พก. และ สวทช. เข้าร่วมประชุม

พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ด้านคนพิการ โดยเชิญ สำนักงบประมาณ พก. และ สวทช. เข้าร่วมประชุม

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ