พวกเราคนพิการจึงเรียนขอต่อท่านนายกรัฐมนตรี ช่วยสั่งการกระทรวงการคลังด้วยให้จ่ายเงินคนพิการ 2,000,000 คนด้วย ไม่ใช่คัดเลือกจ่ายแค่ 300,000 คน “เงินก็มีจ่าย ที่ต้องจ่ายก็ไม่มาก ทำไมใจดำจัง ไม่ควรทอดทิ้งคนพิการจำนวนมากไว้ข้างหลังให้อดอยากต่อไป”

พวกเราคนพิการจึงเรียนขอต่อท่านนายกรัฐมนตรี ช่วยสั่งการกระทรวงการคลังด้วยให้จ่ายเงินคนพิการ 2,000,000 คนด้วย ไม่ใช่คัดเลือกจ่ายแค่ 300,000 คน “เงินก็มีจ่าย ที่ต้องจ่ายก็ไม่มาก ทำไมใจดำจัง ไม่ควรทอดทิ้งคนพิการจำนวนมากไว้ข้างหลังให้อดอยากต่อไป”

ผม ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่ายคนพิการไปยื่นหนังสือแก่รัฐมนตรี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และต่อท่านนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นผู้รับหนังสือแทน พวกผมมาเรียกร้องให้ผู้พิการ 2,000,000 คนได้รับความช่วยเหลือถ้วนหน้า ไม่ใช่คัดเลือกเหลือ 300,000 คน ที่กล่าวมาแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพม.ต่างเห็นชอบ ยกเว้นกระทรวงการคลัง

พวกเราคนพิการจึงเรียนขอต่อท่านนายกรัฐมนตรี ช่วยสั่งการกระทรวงการคลังด้วยให้จ่ายเงินคนพิการ 2,000,000 คนด้วย ไม่ใช่คัดเลือกจ่ายแค่ 300,000 คน “เงินก็มีจ่าย ที่ต้องจ่ายก็ไม่มาก ทำไมใจดำจัง ไม่ควรทอดทิ้งคนพิการจำนวนมากไว้ข้างหลังให้อดอยากต่อไป”

เมื่อรัฐบาลใจดำไม่มีปัญญาช่วยเหลือคนพิการที่อดอยากจากภัยโควิด-19 ผมจึงต้องขอเชิญชวนคนไทยให้ช่วยเหลือคนพิการในเรื่องของถุงยังชีพหรือเงินบริจาคให้แก่คนพิการที่รอความช่วยเหลืออยู่ แทนรัฐบาลใจดำ ติดต่อได้ที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 02-886-1188 ผมเชื่อว่าคนไทยจะไม่ทิ้งคนพิการไว้ข้างหลังเหมือนรัฐบาลใจดำ ขอบคุณคนไทยทุกคนที่มีน้ำใจยกเว้นรัฐบาลใจดำ

#คนพิการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง