พม. แจงรายละเอียด จ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ ได้ทุกคนหรือไม่ ต้องทำยังไงบ้าง ?

พม. แจงรายละเอียด จ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ ได้ทุกคนหรือไม่ ต้องทำยังไงบ้าง ?

พม. ชี้แจงรายละเอียด จ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ 1,000 บาท ช่วยวิกฤตโควิด 19 ไม่ต้องลงทะเบียน แจกให้ 2 ล้านคนทั่วประเทศ ให้ครั้งเดียวจบ ใช้วิธีเดียวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ชี้แจงภายหลังจากที่มีการแชร์ข่าวปลอม อ้างว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ให้ลงทะเบียนจ่ายเงิน 2,000 บาท ซึ่งเป็นเงินเยียวยา COVID 19 ยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง

ข้อเท็จจริงคือ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้เงินเยียวยา 1,000 บาท แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการจำนวน 2 ล้านคน ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการให้ครั้งเดียว โดยกระทรวง พม. จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้พิการผ่านการโอนเข้าบัญชี หรือจ่ายเป็นเงินสด โดยใช้วิธีเดียวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการรายเดือน

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าจำนวนเงิน 1,000 บาท เป็นการแจกให้กับผู้พิการที่ถือบัตรผู้พิการทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ หรือยื่นเรื่องที่ พมจ. แต่อย่างใด ขณะนี้กระทรวง พม. กำลังเร่งทำเรื่องจ่ายเงินดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้พิการอย่างเร่งด่วน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชม.

ที่มาข่าว
https://money.kapook.com/view225406.html