พก. รายงานความคืบหน้าช่วยเหลือคนพิการในช่วงโควิด-19

พก. รายงานความคืบหน้าช่วยเหลือคนพิการในช่วงโควิด-19

เมื่อวานนี้ 5 มิ.ย. 2563 พก. มีหนังสือถึงสภาคนพิการและสมาคมต่างๆ แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมาตรการเยียวช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์โควิด-19 สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. เงินเยียวยา 1,000 บาท:
– โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการตรงไปแล้วกว่า 1,600,000 คน
– ส่วนคนพิการที่ไม่มีบัญชีอีก 300,000 กว่าคน คาดว่าอปท.จะจ่ายเป็นเงินสดให้ได้ภายใน 15 มิ.ย. 2563
– ส่วนคนพิการใดไม่ได้รับเงินให้ติดต่อ พก. ที่ 02-3543388 ต่อ 307 หรือ www.dep.go.th

2. คนพิการที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล
– โครงการเริ่มไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท 3 เดือน ผ่าน 349,733 คน ไม่ผ่าน 499,377 คน
– โครงการเยียวเกษตรกร: คนพิการลงทะเบียน 341,270 คน กำลังตรวจสอบอยู่ว่าได้กี่คน

3. การพักชำระหนี้: ให้คนพิการตอบหนังสือแสดงความประสงค์การพักชำระหนี้ไปยังพมจ./พก. ด่วน! ส่วนลูกหนี้มีมีระยะเวลาในสัญญากู้ยืมเงินไม่เกิน 1 ปี ต้องทำหนังสือรับสภาพหนี้เพิ่มอีกหนึ่งฉบับด้วย

4. กู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน: รอคกก.คนพิการระดับชาติพิจารณาอยู่ ยังกู้ไม่ได้นะ กู้ได้เมื่อไหร่สภาคนพิการจะรีบแจ้งทุกคน

5. เงินสงเคราะห์คนพิการที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต (2,000 บาท): ตั้งแต่ต.ค. 2562 – ม.ค. 2563 พก. ช่วยไปแล้ว 2,543 คน เป็นเงิน 5,451,200 บาท พก.กำลังเปลี่ยนแปลงงบอีกกว่า 16 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้สงเคราะห์คนพิการได้อีกทั้งหมด 11,979 คน

6. การฟื้นฟูสู่ New Normal: พก. กำลังจัดทำหลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ การจัดทำสวนเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ https://drive.google.com/…/1TUXHNJrnMC_ou2GHiI5X8IQLJjHLMvfe