พก.คนพิการที่ยัง ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ของ พก. คนพิการที่รับเบี้ยความพิการเป็นเงินสด

พก.คนพิการที่ยัง ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ของ พก. คนพิการที่รับเบี้ยความพิการเป็นเงินสด

 องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นเทศบาลและอบต จะจ่ายเงินสดให้คนพิการกว่า 3 00000คน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563