ผู้ใจบุญมาร่วมบริจาคเงินจากการอนุโมทนาบุญงานบวชพระใหม่ สุขกาโม (สุรวิทย์ แจ่มจำรัส)