ผู้นำ!!ประธานชมรมเครือข่ายกลุ่มผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาภาคเหนือร่วมอบรมโครงการของเล่นตามวัยและกีฬาปี62

ผู้นำ!!ประธานชมรมเครือข่ายกลุ่มผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาภาคเหนือร่วมอบรมโครงการของเล่นตามวัยและกีฬาปี62

ประธานชมรมเครือข่ายกลุ่มผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาภาคเหนือร่วมอบรมโครงการของเล่นตามวัยและกีฬาปี62

#พบปะพี่น้อง!!!ชาวสติปัญญาชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเชียงใหม่แม่วางสันป่าตอง

 

มีความสุขมากที่ได้มาเยือน