ผู้นำคนพิการคุยกัน

ผู้นำคนพิการคุยกัน

เรื่องงานคนพิการตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความก้าวหน้าทุกด้าน