“ผู้ดูแลคนพิการทางด้านสติปัญญา “

“ผู้ดูแลคนพิการทางด้านสติปัญญา “

อ.จักรพันธ์ (ป้อม) จันทรัศมี
มาสัมภาษณ์ทำงานวิจัยเรื่อง
“ผู้ดูแลคนพิการทางด้านสติปัญญา “
และเยี่ยมชมการเรียนที่ทูบีนัมเบอร์วันของพี่นายน์ ออย และน้องพราว

อ,มาสอนเรื่องภาวะผู้นำให้กับผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา
ชอบสไตล์การสอน สนุกไม่มีเบื่อ อารมณ์ขัน และเรื่องเล่าตัวอย่างที่หลากหลาย ได้ทั้งรอยยิ้มและสาระ

บทเรียนที่อาจารย์สอนจำได้แม่นเลย
“ถ้าจ้างด้วยเงิน ได้แค่งาน
ถ้าอยากให้อยู่นาน ต้องจ้างด้วยใจ
แต่ถ้าอยากให้อยู่ด้วยตลอดไป
ต้องจ้างด้วยใจและจ่ายด้วยเงิน”