ผลการประชุมหารือข้อเรียกร้องของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ผลการประชุมหารือข้อเรียกร้องของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้อ 1. ให้สำนักงานฯ นำเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้คนพิการที่ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิซื้อ – จอง ล่วงหน้าสลากฯ ประมาณ 6,000 กว่าคน สามารถทำรายการซื้อสลากได้ โดยมีเงื่อนไขให้ได้รับสลาก ในวันที่ 3 และ 18 ของทุกเดือน
ข้อ 2. สำนักงานฯ จะประสานกู้ยืมเงินผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่คนพิการที่เป็นผู้มีสิทธิซื้อ – จองล่วงหน้าสลากฯ ประมาณ 6,000 กว่าคน
ข้อ 3. ในเบื้องต้นสำนักงาน ฯ จะรับหลักการและขอเรียกร้องในเรื่องการขอให้เปิดการลงทะเบียนของคนพิการเพิ่มเติมในระบบซื้อ – จองล่วงหน้าสลากฯ
ข้อ 4. ขอให้สำนักงานฯ นำเสนอคณะกรรมการสลากฯ พิจารณาจัดสรรสลากให้กับสมาคมคนพิการเพิ่มเติม รวมถึงจัดสรรสลากให้กับองค์กรที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร
ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะนำเสนอคณะกรรมการสลากฯ ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ร่วมลงนามการประชุมหารือเรียกร้องของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเภทแห่งประเทศไทย
1. นายสุภรณ์ อัตตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
3. นายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน
4. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย