“ผมคิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไร? ให้คนพิการมีความรู้มากกว่าเดิม” เมื่อเรามีความรู้เปรียบเสมือน เรามีอาวุธต่อสู้ “รบ 100 ครั้ง ก็ชนะ 100 ครั้ง “

“ผมคิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไร? ให้คนพิการมีความรู้มากกว่าเดิม” เมื่อเรามีความรู้เปรียบเสมือน เรามีอาวุธต่อสู้ “รบ 100 ครั้ง ก็ชนะ 100 ครั้ง “

หลังวิกฤตโควิด-19 ประเทศไทย
จะไม่เหมือนเดิมมีหลายอย่าง
จะต้องปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีคนพิการจะต้อง
ปรับตัวให้ทันไม่อย่างนั้นเรา
จะถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังแน่นอน

เป็นอีกหนึ่งโครงการผมได้เชิญ
“อาจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์”
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (กฎหมาย)
มาให้ความรู้กับพวกเรา “ผู้นำองค์กรคนพิการในสถานการณ์โควิด-19 ควรทำอย่างไร” เรามาเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำกันดีกว่าครับ!!!
ในวันพฤหัสที่ 30 เมษายนนี้
เวลา 19.00 น.ถึง 20.00 น.
ทางZoom
ลงชื่อที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยครับ

ประวัติ
ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2495 เดิมทีในช่วงวัยเด็ก ท่านไม่ได้มี
ความพิการแต่อย่างใด แต่ด้วยความคึกคะนองในวัยเด็ก เป็นคนที่ชอบค้นคว้าและทดลองวิทยาศาสตร์
จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ 2510 ทำให้ดวงตาของท่านทั้งสองข้างบอดสนิท
[1] ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์
เขาเสียใจเป็นอย่างมากคิดว่าเมื่อ
เป็นผู้พิการก็คงไม่สามารถที่จะทำ
หรือปฏิบัติงานอะไรได้เหมือนที่เคยตาดีอยู่ แต่เขาก็ได้รับการแนะนำใน
ทางที่ถูกต้องจากผู้คนรอบข้าง
โดยเฉพาะ Miss. Jenivieve Caulfield (สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ)
ซิสเตอร์โรสมัวร์ แม่อธิการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จึงทำให้เกิด
มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อมา
ในฐานะผู้พิการ

ผลงานของท่าน
ผู้คิดริเริ่มก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทั่วประเทศ

  • ผู้คิดริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  • ผู้คิดริเริ่มก่อตั้งสถาบันกฎหมายภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (www.yimsoo.org
https://th.m.wikipedia.org/…/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0…

ผ่านทางZoom