ผมคนหนึ่งเป็นคนพิการมาตั้งแต่เกิดหางานทำก็ลำบากเพราะเขามองเราแตกต่างกว่าคนปกติวอนรัฐเห็นใจเถอะครับแค่เงิน3000

ผมคนหนึ่งเป็นคนพิการมาตั้งแต่เกิดหางานทำก็ลำบากเพราะเขามองเราแตกต่างกว่าคนปกติวอนรัฐเห็นใจเถอะครับแค่เงิน3000

 ให้เถอะครับถึงจะซับซอนเพราะพวกผมลำบากจริงๆ ลำพังเงินที่ได้800ไม่พอจริงๆอย่างน้อยเงิน3000บาทจะได้ช่วยพวกผมได้ (อย่าได้ตัดพวกผมเลย) มือเท้าผมไม่ปกติเหมือนคนอื่น ขอเถอะครับท่านผู้ใหญ่บ้านเมือง ลำบากจริงๆ ให้พวกผมนะครับคนพิการทั้งประเทศกำลังรอความเมตตาจากท่าน