ปั๊มน้ำมันแห่งนี้บริการห้องน้ำด้วยใจจริงๆใส่ใจทุกรายละเอียด

ปั๊มน้ำมันแห่งนี้บริการห้องน้ำด้วยใจจริงๆใส่ใจทุกรายละเอียด

ทำ ทางลาด ขึ้นลง เอื่อประโยชน์ การใช้ห้องน้ำของคนพิการทุกกลุ่ม และผู้สูงอายุ ผู้บริหารเข้าใจถึงบริบทของ การเคลื่อนไหวขอคนพิการ เวลา มีความจำเป็น เดินทางหาปั๊มที่ มีเครื่องอำนวยความสะดวกและทางลาดขึ้นเป็นอย่างดี แบบนี้ยาก ห้องน้ำผู้พิการแยกเป็นสัดส่วนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและ ห้องน้ำรวม ผู้พิการก็ยังสามารถเข้าไปใช้ร่วมได้เพราะประตูกว้างที่นั่งสบาย ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลกองดิน ถนนสุขุมวิท แกลง จันทบุรี อยากเห็นปั๊มน้ำมันทุกแห่งมีบริการห้องน้ำเพื่อคนพิการแบบสมบูรณ์แบบ👏👏👏🙏👍👍👍🤘🤘🤘