“ปัญหาทุรกรรมทางการเงินสำหรับคนพิการและคนพิการตกหล่น 800,000 คนจากเงินเบี้ยความพิการ” สัมภาษณ์รายการ 101 องศาข่าว

“ปัญหาทุรกรรมทางการเงินสำหรับคนพิการและคนพิการตกหล่น 800,000 คนจากเงินเบี้ยความพิการ” สัมภาษณ์รายการ 101 องศาข่าว

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
จัดรายการโดย
คุณรัชนีวรรณ ดวงแก้ว
คุณธีรยุตร์ สันธากร
ที่มาข่าวรายการวิทยุเอฟเอ็ม 101
https://www.facebook.com/FM101Talk/videos/242798766816517/?vh=e&d=n