#ปัญญาTalk

#ปัญญาTalk

วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค.63 เวลา16.30 น.
คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล
ให้สัมภาษณ์ ในหัวข้อ “คุณสุชาติ ผู้นำคนพิการและเรื่องราวที่น่าสนใจ” ในรายการ เป็นกันเอง ช่องNBT2HD
http://csvpch11web1.ecartstudio.net/th/?p=192793