ปลัด พม.เร่งสร้างผลงานลบแผลทุจริต เน้นแก้ความรุนแรงในครอบครัว

ปลัด พม.เร่งสร้างผลงานลบแผลทุจริต เน้นแก้ความรุนแรงในครอบครัว

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงแนวนโยบายการทำงานที่ได้มอบให้กับข้าราชการทุกระดับในสังกัด พม.ว่า ตนเน้นการทำงานที่ชัดเจน เร็ว ทันใจ ไม่เทา โดยเฉพาะการทำงานช่วยเหลือประชาชนต้องจัดการให้เร็วที่สุด ลดขั้นตอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เร็วที่สุดแต่ยังคงยึดระเบียบกฎเกณฑ์ที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ส่วนที่ว่า “ไม่เทา” หมายถึงอะไรที่ทำได้ก็ต้องบอกว่าได้ ไม่ได้ก็ต้องบอกไม่ได้ ไม่ใช่กึ่งๆ กลางๆ โดยบอกว่าขอไปศึกษาก่อน หรือบอกลอยๆ ไม่ตัดสินใจ เมื่อมอบหมายนโยบายหรืองานอะไรแล้วต้องบอกให้ชัดเจนว่าทำได้หรือไม่ได้ ต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ พม.ใหม่ ให้รวดเร็ว ทันใจ ประชาชน ตนจึงกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ว่า เมื่อได้รับแจ้งหรือพบประชาชนประสบปัญหาต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือทันที โดยใน กทม.จะต้องให้เสร็จภายใน 1 วัน และต่างจังหวัดภายใน 2 วัน

ปลัด พม.กล่าวว่า ปัญหาที่ต้องการเร่งแก้ไขคือความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าถึงยาก แต่เป็นเรื่องสำคัญมากต้องอาศัยเครือข่ายเข้ามาร่วมแก้ปัญหา โดยเน้นการป้องกัน สร้างระบบการดูแลเฝ้าระวัง ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดครอบครัว ช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวัง รวมไปถึงการเป็นที่พึ่ง โดย พม.ต้องเข้าไปสนับสนุนการทำงานกับทุกภาคส่วน สำหรับปัญหาการทุจริตยอมรับว่าการทุจริตเงินสงเคราะห์ที่เคยเกิดขึ้นใน พม.เป็นเหมือนแผลพม.ที่ส่งผลต่อการทำงาน จึงต้องสร้างความเชื่อมั่นสู่ พม. ขอย้ำว่านโยบายตนจะต้องไม่ให้เกิดการทุจริตในทุกระดับ แม้แต่การลงพื้นที่ตนได้สั่งการให้ผู้บริหารทุกระดับที่ลงพื้นที่ไปตรวจราชการ ห้ามให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเลี้ยงและไม่ให้มีการรับของขวัญของรางวัลเด็ดขาด สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มของการทุจริต

ที่มาข่าวhttps://www.thairath.co.th/news/local/1972867