ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการหลักสูตรการพัฒนา ทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจ

ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการหลักสูตรการพัฒนา ทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจ

วันนี้ (22 มิ.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจ
อาหารไทยและนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรและองค์กรคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ เขตยานนาวา กทม.