ประธานชมรมแชร์ประสบการณ์และรับจ้างงานคนพิการรู้สึกอย่างไรบ้าง