ประธานชมรมผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพัทลุง

ประธานชมรมผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพัทลุง

เป็นตัวแทนสมาคมผปค.คนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย นำรายได้จากการบริจาคงานมินิคอนเสิร์ทที่ร้านป้อม AutoBahn&Cusine และงาน Run for friends 2019 เข้ามอบสิ่งของให้กับครอบครัวผู้พิการบกพร่องทางสติปัญญาป่วยติดเตียงที่จังหวัดพัทลุง ทั้งหมด 3 ครอบครัว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562