ประธานชมรมผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพังงา

ประธานชมรมผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพังงา

เป็นตัวแทนสมาคมผปค.คนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย นำรายได้จากการบริจาคจากงานมินิคอนเสิร์ทที่ร้านป้อม AutoBahn&Cusine และงาน Run for friends 2019 เข้ามอบสิ่งของให้กับครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญาป่วยติดเตียง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562