ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดอำนาจเจริญ

ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 29 มีนาคม 2563 นางนุจรินทร์ ถือสัตย์ ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดอำนาจเจริญ และประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นตัวแทนชมรมฯทำหน้ากากอนามัยถวายทำบุญกับวัดโพธาราม และวัดเดื่อน้อย ก่อน และกำลังผลิตเย็บเพื่อถวายทำบุญแด่วัดต่าง ๆ ให้พระสงฆ์ได้ใส่เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้