ประชุม คณะกรรมอำนวยการครั้งที่2/63และคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่6/63สภาคนพิกราทุกประเภทแห่งประเทศไทย28/มิ ย.63