ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ในกิจกรรมที่1 วันที่ 26-27 ก.ย. 63 ภาคกลางและภาคตะวันออก

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ในกิจกรรมที่1 วันที่ 26-27 ก.ย. 63 ภาคกลางและภาคตะวันออก