ประชุมสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพิจิตรผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ซูม 8/6/63 เวลา13.30น