ประชุมวางกรอบยุทธศาสตร์โครงการป้องกันเด็กพิเศษจมนำ้ สนับสนุนโดยมูลนิธิเซฟเดอะชิลเดร์น (ประเทศไทย) / SAVE THE CHILDREN

ประชุมวางกรอบยุทธศาสตร์โครงการป้องกันเด็กพิเศษจมนำ้ สนับสนุนโดยมูลนิธิเซฟเดอะชิลเดร์น (ประเทศไทย) / SAVE THE CHILDREN

ประธานมูลนิธิ : นายเจมส์ ฮอบคิ้นส์

ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงเเรมเเมริออท คอร์ทยาร์ด