ประชุมผ่านซูมเรื่องการจัดตั้ง โรงงานเบเกอรี่สำหรับผู้พิการ