ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดชัยนาท

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดชัยนาท

คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุลและคณะกรรมการสมาคมฯประชุมโครงการเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดชัยนาท🙋🙋🙋🍎🍎