ประชุมการขับเคลื่อนโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการที่หอการค้าไทย

ประชุมการขับเคลื่อนโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการที่หอการค้าไทย

โดยมีอาจารย์ชูศักดิ์ จันทร์ทยานน
เป็นประธาน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ได้นำเสนอแนวคิดเพิ่มเติมดังนี้
1 การนำปัญหาของคนพิการให้เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับคนพิการพร้อมกับได้ช่วยสังคม
2 การนำลอตเตอรี่ของคนพิการมาทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคม
3การแสดงความสามารถในที่สาธารณะให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม
4การประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีหัวข้อธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับคนพิการ
5จัดประชุมzoomเพื่อให้องค์ความรู้กับผู้นำคนพิการโดยเฉพาะประธานสภาคนพิการทุกประเภททุกจังหวัด