ประกาศ!!!ใครมีโครงการดีๆเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาสำหรับคนพิการส่งโครงการมาได้เลยครับ

ประกาศ!!!ใครมีโครงการดีๆเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาสำหรับคนพิการส่งโครงการมาได้เลยครับ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 13.30น