ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ดัง Link ที่แนบhttp://www.csec.ac.th/csec/2020/06/04/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80-2/?fbclid=IwAR3F0TdJxpjSzDI0lV8i-0rp6hh404visXiAZgGAOj2Exm1a4rOrVzzov4A