ขอใบเสนอราคา บริการจัดหาแม่บ้าน

บริการจัดหา แม่บ้าน

บริการจัดหาแม่บ้านทำความสะอาด นิคมอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีโรงงานจำนวนมากที่ผลิตสินค้าต่างๆ สถานที่ตั้งจะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมีจำนวนมากกระจายตามจังหวัดต่างๆ ทางบริษัททำความสะอาด ได้คำนึงถึงความเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม จึงได้ฝึกอบรมพนักงานเพื่อรองรับ โดยเฉพาะพนักงานมีความชำนาญ

  • การทำความสะอาดรอบบริเวณเครื่องจักรในการผลิต
  • พนักงานมีความรู้ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ การทำความสะอาด เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

  • นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
  • นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
  • นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

ระดับ มาตราฐานสากล

บริการจัดหา แม่บ้าน

โรงงาน อาคาร สำนักงาน

โรงงาน สำนักงาน อาคารทุกประเภท ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่

นิคมอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีโรงงานจำนวนมากที่ผลิตสินค้าต่างๆ สถานที่ตั้งจะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมตั้งมีจำนวนมากกระจายตามจังหวัดต่างๆ

โชว์รูมรถยนต์

โชว์รูมรถยนต์ต้อง การความโดดเด่นของรูปลักษณ์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างปราณีตทั้งภายในและภาย นอก เพื่อโชว์รถระดับหรูกับสมรรถนะ

โรงพยาบาล

ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลจำนวนมากที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป สถานที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ในแหล่ง ชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และตามจังหวัดต่างๆ