บรรยายให้ผู้ประกอบการฝ่ายบุคคล 200 บริษัท

บรรยายให้ผู้ประกอบการฝ่ายบุคคล 200 บริษัท

รับคนพิการเข้าทำงาน

งานอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฏหมาย การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของภาครัฐ
จัดโดย พมจ.สมุทรปราการ
5 กพ 63