บรรยายแนวโน้มธุรกิจทำความสะอาดและการบริหารอย่างไรให้มีความสุขทั้งองค์กร งานสัมมนาสมาคมประกอบการทำความสะอาด

บรรยายแนวโน้มธุรกิจทำความสะอาดและการบริหารอย่างไรให้มีความสุขทั้งองค์กร งานสัมมนาสมาคมประกอบการทำความสะอาด