น้องๆจ.ร้อยเอ็ด ได้รับของแล้วขอขอบคุณท่านนายกสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน